Cookie policy

Informatie over het cookiebeleid van de site

1. Deze sectie bevat informatie over de beheersmethoden van SELECTRA Investments Sicav met betrekking tot de verwerking van gebruikersgegevens door SELECTRA Investments Sicav.

2. Deze informatie is geldig voor de doeleinden van artikel 13 van EU-verordening nr. 2016/679, betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, voor personen die interactie hebben met SELECTRA Investments Sicav en kan worden bereikt op het adres dat overeenkomt met de startpagina: http: // www. selectrasicav.com/en.

3. De informatie wordt alleen verstrekt voor SELECTRA Investments Sicav en niet voor andere websites die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd via daarin opgenomen links.

4. Het doel van dit document is om informatie te verstrekken over de methoden, timing en aard van de informatie die de datacontrollers gebruikers moeten verstrekken bij het verbinden met de webpagina's van SELECTRA Investments Sicav, ongeacht het doel van de verbinding zelf, ongeacht naar Italiaanse en Europese wetgeving.

5. De informatie kan wijzigingen ondergaan als gevolg van de introductie van nieuwe regels in dit verband, daarom wordt de gebruiker uitgenodigd om deze pagina regelmatig te bekijken.

6. Als de gebruiker jonger is dan 16, moet hij / zij op grond van artikel 8, c.1 EU-verordening 2016/679 zijn / haar toestemming legitimeren door de toestemming van zijn / haar ouders of voogden.

Gegevenshouder

1. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die, afzonderlijk of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. Hij behandelt ook veiligheidsprofielen.

2. Met betrekking tot deze website is de verantwoordelijke voor de verwerking: SELECTRA Investments Sicav, en voor elke verduidelijking of uitoefening van de rechten van de gebruiker, kan hij contact met hem opnemen op het volgende e-mailadres: selectra@selectrasicav.com.

Gegevensverwerkingsplaats

1. De verwerking van gegevens gegenereerd door het gebruik van de site van SELECTRA Investments Sicav vindt plaats op het hoofdkantoor in Luxemburg.

2. Ingeval van noodzaak, kunnen de gegevens met betrekking tot de nieuwsbriefdienst worden verwerkt door de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling of de onderwerpen die door hem daartoe zijn aangewezen op het betreffende kantoor.

 

Type cookies

1. De site van SELECTRA Investments Sicav maakt gebruik van cookies om de surfervaring van de gebruiker gemakkelijker en intuïtiever te maken: cookies zijn kleine tekststrengen die worden gebruikt om informatie op te slaan die betrekking kan hebben op de gebruiker, zijn voorkeuren of het apparaat voor toegang tot het internet (computer, tablet of mobiel) en worden hoofdzakelijk gebruikt om de werking van de site aan te passen aan de verwachtingen van de gebruiker, een meer gepersonaliseerde browse-ervaring te bieden en de eerder gemaakte keuzes te onthouden.

2. Een cookie bestaat uit een beperkte set gegevens die vanaf een webserver naar de browser van de gebruiker wordt verzonden en kan alleen worden gelezen door de server die de overdracht heeft uitgevoerd. Dit is geen uitvoerbare code en verzendt geen virussen.

3. Cookies registreren geen persoonlijke informatie en identificeerbare informatie wordt niet opgeslagen. Als u wilt, kunt u het opslaan van sommige of alle cookies voorkomen. In dit geval kan het gebruik van de site en de aangeboden services echter in gevaar komen. Om door te gaan zonder de opties met betrekking tot cookies te veranderen, gaat u gewoon verder met browsen.

Hieronder staan ​​de soorten cookies die de site gebruikt:

Technische cookies

1. Er worden veel technologieën gebruikt om informatie op de computer van de gebruiker op te slaan, die vervolgens door de sites wordt verzameld. Een van deze meest bekende en gebruikte is die van HTML-cookies. Ze worden gebruikt voor navigatie en om de toegang en het gebruik van de site door de gebruiker te vergemakkelijken. Ze zijn nodig voor de transmissie van communicatie op het elektronische netwerk of de leverancier om de door de klant gevraagde dienst te leveren.

2. De instellingen voor het beheren of deactiveren van cookies kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte internetbrowser. In ieder geval kan de gebruiker de algemene deactivering of annulering van cookies beheren of aanvragen, waarbij de instellingen van zijn internetbrowser worden gewijzigd. Deze deactivering kan de toegang tot sommige delen van de site vertragen of verhinderen.

3. Het gebruik van technische cookies maakt een veilig en efficiënt gebruik van de site mogelijk.

4. Cookies die in de browser worden ingevoegd en opnieuw worden verzonden door Google Analytics of de statistiekendienst van bloggers of soortgelijke zijn alleen technisch als ze worden gebruikt om de site rechtstreeks van de eigenaar van de site te optimaliseren, die informatie in verzamelde vorm kan verzamelen op het aantal gebruikers en hoe zij de site bezoeken. Onder deze voorwaarden gelden voor cookiekoekjes dezelfde regels, in termen van informatie en toestemming, die worden opgelegd aan cookietechnici.

 

5. Vanuit het oogpunt van de duur kunnen we tijdelijke sessiecookies onderscheiden die automatisch aan het einde van de browsesessie worden verwijderd en worden gebruikt om de gebruiker te identificeren en zo te voorkomen dat inlogt op elke bezochte pagina en de permanente die nog steeds actief zijn in de pc na het verstrijken of annuleren door de gebruiker.

6. Sessiecookies kunnen worden geïnstalleerd om toegang tot en toegang tot het gereserveerde gedeelte van de portal toe te staan ​​als een geverifieerde gebruiker.7. They are not stored permanently but only for the duration of the navigation until the browser is closed and disappear when the browser is closed. Their use is strictly limited to the transmission of session identifiers consisting of random numbers generated by the server necessary to allow the safe and efficient exploration of the site.

Cookies van derden

1. Met betrekking tot de herkomst onderscheiden we de cookies die rechtstreeks naar de browser worden verzonden vanaf de site die u bezoekt en die van derden die vanaf andere sites naar de computer worden verzonden en niet van degene die u bezoekt.

2. Permanente cookies zijn vaak cookies van derden.

3. De meerderheid van de cookies van derden bestaat uit trackingcookies die worden gebruikt om online gedrag te identificeren, de interesses te begrijpen en vervolgens de advertentievoorstellen voor gebruikers aan te passen.

4. Analytische cookies van derden kunnen worden geïnstalleerd. Ze worden verzonden vanuit de domeinen van de bovengenoemde externe partijen buiten de site.

5. De analytische cookies van derden worden gebruikt om informatie over het gedrag van gebruikers op de site van SELECTRA Investments Sicav te detecteren. De detectie vindt anoniem plaats om de prestaties te controleren en de bruikbaarheid van de site te verbeteren. De profilatiecookies van derden worden gebruikt om profielen met betrekking tot gebruikers te creëren, om reclameboodschappen voor te stellen die aansluiten bij de door de gebruikers zelf aangegeven keuzes.

6. Het gebruik van deze cookies wordt beheerst door de regels die zijn ingesteld door de derde partijen zelf, daarom worden gebruikers uitgenodigd om het privacybeleid en de aanwijzingen te lezen voor het beheren of uitschakelen van de cookies die op de gerelateerde webpagina's zijn gepubliceerd.

Profileer cookies

1. Profileercookies zijn cookies die profielen maken die zijn gerelateerd aan de gebruiker en worden gebruikt om reclameboodschappen te verzenden in overeenstemming met de voorkeuren die door hen worden uitgedrukt in de context van surfen op het net.

2. Wanneer dit soort cookies wordt gebruikt, moet de gebruiker expliciete toestemming geven.

3. Artikel 22 van EU-verordening 2016/679 is van toepassing.

 

Gegevensverwerkingsmodus

1. Zoals alle websites maakt deze site ook gebruik van logbestanden waarin op geautomatiseerde wijze verzamelde informatie wordt opgeslagen tijdens gebruikersbezoeken. De verzamelde informatie kan de volgende zijn:

- internet protocol (IP) adres;

- type browser en apparaatparameters gebruikt om verbinding te maken met de site;

- naam van de internetprovider (ISP);

- datum en tijdstip van het bezoek;

- webpagina van herkomst van de bezoeker (verwijzing) en exit;

- mogelijk het aantal klikken.

2. De bovengenoemde informatie wordt verwerkt in een geautomatiseerde vorm en verzameld in een uitsluitend geaggregeerde vorm om de correcte werking van de site en om veiligheidsredenen te verifiëren. Deze informatie zal worden verwerkt in overeenstemming met de legitieme belangen van de houder.

3. Voor veiligheidsdoeleinden (spamfilters, firewalls, virusdetectie), kunnen de automatisch geregistreerde gegevens mogelijk ook persoonsgegevens omvatten, zoals een IP-adres, dat gebruikt zou kunnen worden, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving, om pogingen tot schade aan de site zelf of om andere gebruikers te beschadigen, of in elk geval schadelijke activiteiten of het vormen van een misdrijf. Dergelijke gegevens worden nooit gebruikt voor de identificatie of profilering van de gebruiker, maar alleen voor de bescherming van de site en haar gebruikers, zal dergelijke informatie worden behandeld volgens de rechtmatige belangen van de eigenaar.

4. Als de site opmerkingen toestaat, of in het geval van specifieke diensten die door de gebruiker worden aangevraagd, inclusief de mogelijkheid om het Curriculum Vitae te verzenden voor een mogelijke werkrelatie, detecteert de website automatisch enkele identificatiegegevens van de gebruiker, inclusief het e-mailadres . Deze gegevens worden door de gebruiker vrijwillig verstrekt op het moment dat de dienst wordt aangevraagd. Door een opmerking of andere informatie in te voegen, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk het privacybeleid en gaat hij er met name mee akkoord dat de hierin opgenomen inhoud gratis wordt verspreid onder derden. De ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het leveren van de gevraagde service en alleen voor de tijd die nodig is om de service te verlenen.

5. De informatie die gebruikers van de site van mening zijn om openbaar te maken via de diensten en hulpmiddelen die hen ter beschikking worden gesteld, wordt door de gebruiker bewust en vrijwillig verstrekt, waardoor deze site wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid met betrekking tot enige overtreding van wetten. Het is aan de gebruiker om te controleren of hij / zij toestemming heeft om persoonlijke gegevens van derden in te voeren of de inhoud die wordt beschermd door nationale en internationale normen.

Doeleinden van gegevensverwerking

1. De door de site verzamelde gegevens tijdens de werking ervan worden gebruikt voor de hierboven aangegeven doeleinden en voor de volgende doeleinden:

aanvraag voor marketingdoeleinden en het versturen van nieuwsbrieven

2. Het bewaren van gegevens zal worden uitgevoerd gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om het bovengenoemde doel te bereiken en in elk geval niet langer dan 24 maanden.

3. De gegevens die voor beveiligingsdoeleinden worden gebruikt (blokpogingen om de site te beschadigen) worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om het eerder aangegeven einde te bereiken.

Gegevens verstrekt door de gebruiker

1. Zoals hierboven aangegeven, houdt het optionele, expliciete en vrijwillige verzenden van e-mails naar de adressen die op deze website zijn vermeld, de latere verwerving van het adres van de afzender, nodig om te reageren op verzoeken, evenals alle andere persoonlijke gegevens in het bericht .

2. Specifieke samenvattende informatie zal geleidelijk worden gerapporteerd of weergegeven op de pagina's van de site die op verzoek is voorbereid voor bepaalde diensten.

Ondersteuning bij het configureren van uw browser

1. De gebruiker kan cookies ook beheren via de instellingen van zijn browser. Als u cookies uit uw browser verwijdert, worden mogelijk de voorkeuren verwijderd die u voor de site hebt ingesteld.

2. Voor meer informatie en ondersteuning, kunt u ook de specifieke helppagina van de webbrowser bezoeken die u gebruikt:

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

- Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/

- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl

- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/Social Network Plugin

 

Social Network Plugin

 

1. This site also incorporates plugins and / or buttons for social networks, in order to allow easy sharing of content on your favorite social networks. These plugins are programmed so as not to set any cookies when accessing the page, to safeguard the privacy of users. Possibly cookies are set, if so provided by social networks, only when the user makes effective and voluntary use of the plugin. Please note that if the user browses being logged into the social network then he has already consented to the use of cookies conveyed through this site at the time of registration to the social network.

2. The collection and use of information obtained by means of the plugin are governed by the respective privacy policies of the social networks, to which reference is made:

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies

Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

Gebruikersrechten

1. De kunst. 13, c. 2 van EU-verordening 2016/679 somt de rechten van de gebruiker op.

2. De site van SELECTRA Investments Sicav is daarom bedoeld om de gebruiker te informeren over het bestaan:

- het recht van de belanghebbende partij om de houder om toegang te vragen tot persoonsgegevens (artikel 15 van de EU-verordening), de correctie (artikel 16 van de EU-verordening) of de beperking van de verwerking die hem aangaat (artikel 18 EU-verordening) of zich, om legitieme redenen, te verzetten tegen hun behandeling (artikel 21 EU-verordening), naast het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20 EU-verordening);

- het recht om annulering te verzoeken (artikel 17 van de EU-verordening), de transformatie naar anonieme vorm of blokkering van gegevens die zijn verwerkt in strijd met de wet, met inbegrip van die waarvan bewaring niet nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld of vervolgens worden verwerkt ;

- het recht om de verklaring te verkrijgen dat de bewerkingen van actualisering, rectificatie, integratie van gegevens, annulering, blokkering van gegevens, transformatie onder de aandacht zijn gebracht, ook wat betreft hun inhoud, van degenen aan wie de gegevens zijn medegedeeld of verspreid , behalve in het geval dat een dergelijke nakoming onmogelijk blijkt te zijn of een gebruik van middelen met zich meebrengt die kennelijk onevenredig zijn aan het beschermde recht;

3. De verzoeken kunnen aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden gericht, zonder formaliteiten of, als alternatief, met behulp van het model dat is verstrekt door de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens, of door een e-mail te sturen naar: selectra@selectrasicav.com;

4. Als de behandeling gebaseerd is op art. 6, paragraaf 1, lett. a) - uitdrukkelijke toestemming voor gebruik - of op art. 9, paragraaf 2, lett. a) - uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van genetische, biometrische, gezondheidsgerelateerde gegevens die religieuze overtuigingen, filosofische of vakbondslidmaatschap onthullen, raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen onthullen - de gebruiker heeft het recht om de toestemming op elk moment in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de herroeping.

5. Evenzo heeft de gebruiker in geval van overtreding van de wet het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, als de autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de verwerking in de Italiaanse staat.

6. Voor een grondiger onderzoek van de rechten die ermee strijden, zie de artikelen 15 en ss. van de EU 2016/679 Verordening.

Gegevensoverdracht naar niet-EU-landen

1. Deze site kan sommige van de verzamelde gegevens delen met diensten die zich buiten de Europese Unie bevinden. Met name met Google, Facebook en Microsoft (LinkedIn) via sociale plug-ins en de Google Analytics-service. De overdracht is toegestaan ​​en strikt gereguleerd door artikel 45, lid 1 van EU-verordening 2016/679, waarvoor geen verdere toestemming vereist is. De bovengenoemde bedrijven garanderen hun naleving van het privacyschild.

2. Gegevens worden nooit doorgegeven aan derde landen die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 45 en van de EU-verordening.

Gegevensbeveiliging verstrekt

1. Deze site verwerkt de gegevens van gebruikers op een wettige en correcte manier en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van gegevens te voorkomen. De verwerking gebeurt met behulp van IT- en / of telematicatoepassingen, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden.

2. In aanvulling op de eigenaar kan in sommige gevallen toegang zijn tot de gegevenscategorieën van werknemers die betrokken zijn bij de organisatie van de site (administratief, commercieel, marketing, juridisch, systeembeheerders) of externe onderwerpen (als leveranciers van technische diensten, postdiensten van koeriers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus).

Wijzigingen in dit document

1. Dit document, gepubliceerd op het adres:

http://www.lamarcksicav.eu/nl/cookie-policy

vormt het privacybeleid van deze site.

2. Het kan onderhevig zijn aan wijzigingen of updates. In het geval van belangrijke wijzigingen en updates, zullen deze worden gemeld met de juiste meldingen aan gebruikers.

3. Het document werd bijgewerkt op 27/09/2018 om te voldoen aan de relevante regelgeving, en in het bijzonder in overeenstemming met EU-verordening 2016/679.