Pharma

Pharma

Sinds de jaren '70 wordt de farmaceutische sector gekenmerkt door stabiele groei waardoor investeerders in gevallen van financiële onrust de sector als veilige haven zijn gaan beschouwen.
Vandaag zijn we getuige van een diepgaande transformatie van deze sector met wereldwijde fusies en overnames voor honderden miljarden dollars die zal resulteren in winnaars en verliezers.
De Verenigde Staten, Europa en snel ontwikkelende landen bereiden zich voor op een toekomst die sterk zal afhangen van de economische groei van de farmaceutische sector en Life Sciences. Deze landen investeren daarom in onderzoek en ontwikkeling, stimuleren innovatie, beschermen hun intellectuele eigendom en financiële infrastructuur en verbeteren professionele relaties tussen overheid, universiteit, patiëntenorganisaties en de particuliere sector.

In de toekomst zal de vraag naar betere gezondheidszorg toenemen als gevolg van de vergrijzing. Men zal ziekte willen bestrijden en de kwaliteit van het leven willen verbeteren. Het is dus onvermijdelijk dat de kosten voor de gezondheidszorg zullen stijgen en het verminderen van de snelheid van deze toename essentieel zal zijn; dit zal op den duur weer leiden tot een renaissance van de farmaceutische industrie. Recente studies hebben namelijk aangetoond dat, uitgaven voor medicijnen geld kan besparen door het vermijden van de andere kosten binnen de gezondheidszorg: een dollar uitgegeven aan geneesmiddelen vertaalt zich in het besparen van 6.2 dollar in andere zorguitgaven, m.a.w. speelt een vitale rol in het verbeteren van de efficiëntie binnen de gezondheidszorg.
De belangrijkste doelstelling van SELECTRA Investments Sicav - J. Lamarck Pharma is om te profiteren van een stijging van de aandelenkoersen in de farmaceutische industrie wereldwijd. De model portefeuille bestaat uit volwassen farmaceutische bedrijven en bedrijven met innovatieve producten in ontwikkeling in één of meerdere markten. Dit beleggingsbeleid zal het fonds in staat stellen een goed rendement te bieden door middel van een actieve aandelenselectie van bedrijven met de meest veelbelovende technologische platforms.